amalinks wokungena

Breaking News

Coronavirus

Ungabe Usutholakele Na, Umuthi Wokuvikela iCovid 19, oweVaccine?

Pfizer vaccine covid

Kulomunye njalo wakoBulawayo osekhulelwe yiCovid 19, osekukhuphule inani lasebebulewe yileli gcikwane eZimbabwe laya kwamangakhulu edlula amabili lengxenye-255.

Sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwemibili lengxenye- 8,610, asebetholakele belegcikwane leli elizweni jikelele, lokhu laqhamukayo ngoMbimbitho lonyaka.

Asebesinde kulo baphezu kwenkulungwane eziyisitshiyangalombili-8,040, kuthi abalokhu begula bona bangamakhulu aphezu kwamathathu-315.

Ezwekazi leafrica kutholakele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili-1,9 million, labulala inkulungwane ezingamatshumi edlula amane lanhlanu- 45,689.

Abekholitshini leJohns Hopkins University laseMelika, bona babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamatshumi phose amahlanu lanye- 50,9 million, ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi- 1,3 milllion.

Kunjalo nje, inkampani elungisa imithi yakwele Melika eye Pfizer ibike ukuba umsebenzi wokulungisa umuthi wokuzivikela kugcikwane leCoronavirus usukuzinga laphezulu.

Kunje umuthi abalawo owevaccine ubikwa ulamandla angaba yisilinganiso samatshumi athobamunye ekhulwini-90%. Linkampani ithi njalo iqoqa ukuba icele imvumo yokuqalisa ukusebenzisa lumuthi kuhlangothi lukahulumende weMelika olwe US Food and Drug Administration, kusikhatshana esifitshane esilandelayo.

Ukuhlaziya udaba lwemithi yokuzivikela iStudio 7 ixoxe lengcwethi kwezempilakahle, uDokotela Ernest Mkhwebu oyisizalwane seZimbabwe esisebenzela edolobheni lePerth kwele Australia.

UMkhwebu uthi okuhlupha ngemikhuhlane ebangelwa ligcikwane yikuthi liyaguquka nsuku zonke.

“Ungakhangela ukuthi leli gcikwane leCoronavirus isimo salo liqalisa ngomnyaka ka2019, ekulihloleni emitshineni selitshiyene lalapho lihlolwa lonyaka. Kuyafana leFlu, minyaka yonke kulungiswa umuthi otshiyene lowokuvikela ukubanjwa ligcikwane leInfluenza engabe ibi khona ngomnyaka odluleyo” Uqhubeke ethi “Uzathol’ukuthi minyaka yonke liyaguquka njalo kuphunywa lomuthi wokwenqabela igcikwane lalowo mnyaka hatshi elanyakenye”

Uqhubeke ethi bona njengabezempilakahle bathembele ekuthini leli gcikwane liphele ulaka ngokuya kwezikhathi njengalokho osokusenzakala kugcikwane leFlu elakhwaza ngolaka nyakana liqamuka eminyakeni yabo1918-1919, kodwa khathesi sokungumvimbano othatha insuku ezimbili ezintathu umuntu asile.

Ingxoxo loDokotela Ernest Mkhwebu ngomuthi wokuzivikela kuCovid 19
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:25 0:00

See all News Updates of the Day

Ukumemetheka KweCovid 19 Ezikolo ZamaBoarding Schools Kwethusa Abazali

Abantwana izikolo zivulwa

Abazali abalabantwana abasezikolo zemaBoarding Schools bathi sebehlalele evalweni olukhulu ngokuqansa kwenani labafundi asebehlaselwa yiCovid 19. Uhulumende ngakwelakhe icele uthi akukho okwethusayo ngoba ethethe wonke amanyathelo okuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo, ezikolo njalo lumsebenzi uyaphumelela okwamagama.

Ukuqonga kwenani labafundi ababanjwe beleCOVID-19, ezikolweni zamaBoarding Schools ezinjenge Sacred Heart, Embakwe High School lezinye yikho osekwenze isabelo seMatebeland South sikhokhele ngabantu, asebefunyenwe belegcikwane leli kumaviki amabili edluleyo.

Unkosikazi Brenda Madlela umzali olomntwana ofunda ehlala khona uchasisa ngokukhathazeka kwakhe.

“Lokhe kuqhubeka kusiya phambili kubanjwe ama cases, sibona inumber ilokhe isanda. Sesithwele nzima lokulala ezindlini asisalali ngenxa yokuti ama cases ayanda le solution yakhona asiyiboni, angazi ukuthi singaphathiswa njani. Kunje abantwana basesikolo thina abazali asibaboni, bekulekhefu besingavunyelwa lokufika kibo sidinga usizo sure. Ukuthi ulale akuvumi ngoba ungakwazi kumbe owakho u safe loba hatshi.”

Umnumzana Thembakuye Moyo ugcinisihlalo weLupane enhlanganisweni yababalisi, eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe (ARTUZ) uthi ukuqansa kwenani leli akubamangalisi ngoba izikolo zavele zavulwa kungela manyathela aqinileyo okwenqabela ukumemetheka kwe Covid-19.

“Nxa sikhangela izinga lenani labantwana ababanjwa yi Covid-19 ezikolo akusethusi, akusimangalisi sasivele sibuzile ukuthi uhulumende selungele yini ukuthi kuvulwe izikolo abantu bakhanya besithi ababalisi abasafuni kubuyela ezikolo. Okwenzakalayo kutshengisela ukuthi kwakungela malungiselelo akhona. Uhulumende aluba uyakubeka kube sebola ukuthi eyehlulekile avumele abanye abantu bamncedise lapha ezikolo.”

Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yePrimary le Secondary Education, umnumzana Taungana Ndoro uthi abazali kabangethuki, uhulumende uthethe amanyathelo eneleyo okumelana le Covid-19 ezikolo.

“Abazali mabangethuki. Ugatsha lwezemfundo lusebenza ndawonye lolwezempilakahle lokondliwa kwabantwana ekufakeni indlela ezokukhangela umkhuhlane we Covid-19 ngokuthi abafundi ndawonye labo bonke abasebenza esikolo bahlolwe nsuku zonke. Ngokunjalo indlela lezi ezifakiweyo ziqhuba kuhle ngoba sezenelise ukubamba labo abalegcikwane leli abakade njalo labo abalomkhuhlane lowu bayahlolwa bekhonale ezikolo”

Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela seMpilo uthi lanxa uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kuCovid 19, umkhuhlane uyaqhubeka umemetheka.

“Umkhuhlane uyamemetheka kakhulu. Siyaxwayisa njalo lokhu okuhlala kukhulinywa ukuthi kasingahambi kundawo eziminyeneyo, abantu bagqoke ama face mask, bageze izandla. Lokhu yikho kodwa okungasinceda kakhulu. Labasezikolo kabalandele izixwayiso ezifakwe nguhulumende ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.”

Uhulumende useqinise abazali ngokuba kulendlela ezifakiweyo ezikolo ezikhangela ngomkhuhlane we Covid-19.

Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumnzana Taungana Ndoro uchaze ukuba isikolo ngasinye ngasinye siyakhangelwa ngabezempilakahle abaseduzane lesikolo, lokhu kwenzelwa ukuba uma kungaba lomuntu olezibonakaliso zomkhuhlane lo ahle akhangelwe ngokuphangisa. Ubuye wakhuthaza uzulu ukuba asebenze ndawonye ekumeleni lesi sifo ukuze ababalisi labafundi baphephe kubhubhane lwe COVID-19.

Kusenjalo ababalisi baqhubekela phambili besithi iholo labo alibavumeli ukuhamba nsuku zonke esikolo, ngalokhu bazaqhubekela phambili besebenza amalanga amabili ngeviki ngaphandle kokuba uhulumende akhuphule iholo labo.

Umphathintambo wezemfundo umnumzana Cain Mathema ekhuluma lentathelizindaba izolo ubike ukuba uhulumende uzahlawula laba abasebenzayo kuphela kuthi laba abangasebenziyo abayikuthola iholo.

Kugqitshwa ilanga layizolo isigaba seMatabeleland South besikhokhela ngokuba labantu abalikhulu lanye (101) ababanjwe beleCoronavirus, okwenza kube labantu abangamakhulu amahlanu lasitshiyagalombili (508) abalaliswe phansi sikhulumanje yiCovid-19 njalo siyakhokhela elizweni lokhe ngokuba lenani eliphezulu labantu abagulayo ngalumkhuhlane.

Udaba lokusabalala kweCovid 19 emaBoarding Schools silethulelwa nguBathabile Masuku
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:42 0:00

UMongameli Mnangagwa Uncoma uHulumende Wakhe Ngokuqhuba Kuhle Uhlelo Lokuhlaba Abantu Ijekiiseni yeCovid-19 Vaccination

President Emmerson Mnangagwa.

Ele Zimbabwe libikwa liphakathi kwamazwe awezwekazi le Africa, aphezulu kuluhlu lwalawo aqhuba kakhuhle uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ukubanjwa yiCovid-19, eye Vaccine.

Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcitshi zezempilakahle zisithi amajekiseni alungiswa kweleChina kawakasebenzi okwezinga laphezulu.

Emazwini awalobe enkundleni yokuxhumana, eyebulenjini eye Twitter uMongameli Emmerson Mnangagwa uncome inkokheli yogatsha lwezempilakahle, ethi ele Zimbabwe ngelinye lamazwe alitshumi aveza ukuba alenhlelo ezikhanya ziphumelela okwamagama ekuhlabeni ijekiseni yokuzivikela ukubanjwa yiCovid-19. Ekhuthaze uzulu ukuba ahlatshwe nxa ithuba lakhe lokuhlatshwa selifikile.

Ihlandla lakuqala lohlelo lokuhlatshwa kwabantu iCovid 19 Vaccine liqale ngoNhlolanja, kuhlatshwa abasebenza ezibhedlela labezomvikela.

Ihlandla lesibili laba ngelababalisi, abezomvikela, abafundisi labantu abaphila lemikhuhlane engelaphekiyo lalabo abezempilakahle ababe sele kuhlandla lakuqala.

Kodwa ingcitshi zezempilakahle zithi kakukabi leqiniso lokuba amajekiseni ahlatshwa uzulu weZimbabwe, alungiswa kwele China, alamandla angakanani, okumelana lalolubhubhane.

Omunye olomcabango munye nguNkosikazi Nosipho Sithole ongu Mongikazi waseHarare.

“IVaccine le mina kangiyithembi, wonke amajekiseni kumele afundiswe abantu axazululwe kuleli. Kasiphiwanga usizo oleneleyo kabahlabane bona sezibona ukuba ngubani ozaphila”

Lokhu kusekelwe ngu Dokotela Henry Madzorera yena othi kumele uhulumende achasisele uzulu ngokugcweleyo ukuba imithi yele ijekiseni isebenza njani.

“Okuqakathekileyo yikuba uhulumende asitshele ukuba amajekiseni e SInophram le Sino vac asebenza njani ngoba sesihlabe abantu abangi. Sekufuzze sibe lolwazi njalo oDokotela kumele ngabe sebekwazi”

Kodwa umphathintambo wezemali uMnu Mthuli Ncube uthi uhulumende wathenga amajekiseni asebenzayo esithi uyawathemba.

“Sifuna ukubona ukuba siyaba lemali efika ukuba sithole amajekiseni lawa. Imali yethu asingeke sithenge ngayo amajekiseni angasebenziwo ngoba yimali esiyithole kuleli”

Kwathatha amaviki ayisithupha ukuba abantu abafika inkulungwane ezilikhulu -100 000 bahlatshwe ijekiseni lakuqala kuthi izolo ntambana besebezafika ezinye inkulungwane ezilikhulu asebehlatshwe okwesibili.

Uhulumende uthi uzathenga amajekiseni alikhulu nge nyanga okutsho ukuba uzahlaba abantu abayingxenye ye khulu ngenyanga kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uhulumende uthi abantu abahlatshwa ngelanga selifika kulelo elalikhangelelwe.

Uhulumende useyengezelele indawo zokuhlabela ijekiseni yeCovid 19 Vaccine, elizweni lonke jikelele ukuze umuntu wonke enelise ukufinyelela ukuhlatshwa endaweni eseduzane lalapho ahlala khona.

Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu lujonge ukubona ukuba abantu abafika izigidi ezilitshumi-10million bayahlatshwa eZimbabwe, okungaba yisilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini-60%.

Ugatsha lwe Africa Centre for Disease Control (CDC) luthi ele Morroco yilo eselihlabe abantu abanengi abafika izigidi ezingamatshumi amane- 4 million asebehlatshwe kabili.

Amanye amazwe abikwa eqhuba kuhle kunhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni eye Covid 19 Vaccine ngagoqela ele Malaysia, Rwanda, Senegal, South Africa lele Zimbabwe.

Ele Zimbabwe selithenge amajekiseni afika isigidi esisodwa 1,2 million samadola eMelika kwele China.

Amanye amajekiseni aphose afike ingxenye yesigidi- 400,000 asephiwe ele Zimbabwe ngele China kuthi ele India lalo lanikeza amajekiseni afika inkulungwane ezintantu 35,000.

Udaba lohlelo lokuhlatshwa kwabeZimbabwe ijekiseni yeC19 Vaccine siluphiwa nguMlondolozi Ndlovu
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:31 0:00

Abaphila leAsthma Bakhuthazwa Ukulandela Iziqondiso Zokuzivikela kuCOVID-19

Asthma inhaler

Abezempilakahle bathi umkhuhlane wofuba olweAsthma ohlasela amaphaphu ayiwo njalo ahlaselwa ligcikwane le Covid-19, ngakhoke bakhuthaza abaphila lalolufuba ukuba balandele iziqondiso zokuzivikela ukubanjwa yileligcikwane njalo balandele ukuthatha imithi yeAsthma ngoba besengozini enkulu uma bengatholakala beleCovid-19.

Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqala kwesikhathi somqando kubuya leminye imikhuhlane yofuba, egoqela i-Asthma. Kungakho ngesikhathi lesi sobhubhane lwe Covid-19 abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuba alandelele izixwayiso abaziphiwayo ukuze behlise amathuba okubanjwa yimikhuhlane yesifuba.

Udokotela Mthabisi Anele Bhebhe ukhuluma ngomkhuhlane weAsthma.

"IAsthma ngumkhuhlane wamaphapho, utholakala ebantwini abalama allergies ezikhathini ezinengi. Abantu laba bengahlangana lalokhu esikuthi yi allergen kuyabayenza ukuthi umphimbo wabo usuke uvaleka so lapho umphimbo ungavaleka lezinye inyawo ezingena umoya zibe zincane kusuka kube nzima ukuthi baphefumule kuhle. Kulezinti ezithize ezibenza ukuthi bangene ku attack ezigoqela umqando, ukuhlala labo mangoye, ukupheka ngomlilo, intuthu iyabangenisa kuma attacts. Okunye njalo kundala yikuba umuntu uyabe engekho ku proper medication.”

Uqhubekela phambili uBhebhe elimukisa abantu abaphila leAsthma ukuba baqinise ukuzivikela ukwedlula abanye bonke abantu ukuba bengabanjwa yiCovid-19.

“Ebantwini abale Covid, i asthma isuka ibe worse njengoba i-covid layo i-affecter amaphapho njenge Asthma. Lokhu kutsho ukuthi bengathwala nzima ukuthi baphefumule kuhle ngakho ke sebelakho ukuthi bafe. Ngalokhu kuqakathekile ukuthi benanzelelwe, bekhangelwe kuhle ngudokotela njalo bebe ku-medication yabo ukuze nxa bele attack beyelwatshwe ngokuphangisa. ”

Umnumzana Ferdinand Dlodlo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi laba abalomkhuhlane wofuba kabangatholakali lapho okubuthene abantu abanengi ngoba kulula kibo ukuthola iCovid-19.

“Kunzima kakhulu ebantwini abale Asthma ukuthi bezivikele ngesikhathi lesi se Covid-19 ngoba nxa sisithi siyakhangela umuthi omkhulu kuCovid-19 yikugqoka ama face mask ngakho ke ebantwini abale asthma kunzima ukuthi bawagqoke isikhathi eside ngoba abanye bekhala ngokuvaleke bengasaphefumuli kuhle bona bevele bengaphefumuli kuhle ngengela ma mask. Ngakho ke ngalesi isikhathi akumelanga babe sendaweni eziminyeneyo okubuthene khona abantu ngoba kuba lula kibo nxa bengaqgokanga ama-mask ukuthi babambe ubhubhane lwe Covid-19.”

Unkosikazi Ruth Sibanda ophila lofuba lweAsthma uchasisa ukuba yena uziphatha njani ekuphileni layo.

“I-Asthma ayifuni uzonde, ayifuni uthabe kakhulu, ayifuni lapho okule dust khona, ayifuni ukuthi uyethuke. Mina ngisebenzisa imedication okuthiwa yi Salbutamol. Okunye njalo okungathandwa yi Asthma yindawo lapho okule smell khona okunjengama perfumes lawa a-strong kumbe lapho okungcolileyo khona. Nxa ungaba sendaweni ezinjalo usulakho ukuthi ube le attack.”

Umkhuhlane wofuba lweAsthma ngeminye yemikhuhlane engelaphekiyo ihle iphele kodwa kuyisimo esingaba lomuntu okwempilo kumbe siphele sodwa ikakhulu ebantwaneni nxa lapho bekhula. Lesi sifo sidala ukuba umuntu aphefumule nzima, abe lenhlungu zesifuba lomphimbo loba ukukhwehlela okwesikhathi eside.

Kodwa ingcwethi zezempilakahle zithi lokhu kungenqabelwa uma umuntu elandela ukuthatha imithi ayiphiwa ngodokotela. Umuntu ongathathi imithi ayiphiweyo ubikwa ezifaka engozini enkulu ngoba iAsthma, kungumkhuhlane ohlasela amaphaphu ayiwo njalo ahlaselwa yiCovid-19.

Amaphilisi awenyanga eyodwa abiza amadola amathathu eMelika (USD$3), kuthi umuthi ofakwa kokungumtshina kokuwuhotsha owe inhaler, ubiza amadola alitshumi lasithupha eMelika (USD$16).

Udaba lomkhuhlane wofuba lweAsthna siluphiwa nguBathabile Masuku
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:25 0:00

Izikolo Zithi Abazali Kabathenge AmaTextbooks

TEXTBOOKS.

Izikolo ezimbalwa ezePrimary leSecondary zakoBulawayo sezithumele isicelo kubazali sokuthi bathenge amabhuku ezifundo amaTextbooks zisithi le ngeminye yemizamo yokwehlisa ukuthelelanwa lula kweCOVID-19.

Kodwa lokhu sokudale ukukhonona ebazalini abathi imali yokuthenga amatexbook abalayo ngoba iholo labo liphansi njalo inengi belingasebenzi ngenxa yeCovid 19 Lockdown.

Umkhuhlane we Covid-19 usulethe inguquko enengi lapho abafundi asebehamba ezikolo okwensuku ezintathu ngeviki, ukuze kwehliswe udubo lokuminyana belandela isiqondiso seSocial Distancing.

Unkosikazi Linda Bhebhe ongumzali olabantwana abasekolweni seprimary lakusecondary koBulawayo, uthi amatextbook akathengeki.

“Uhulumende kangenele ekuthengeleni abantwana ama text books awe Nee curriculaum ezikolo ngoba ngeholo lethu esilitholayo lanngendleko zamabhuku la awesikolo akukwaniseki ukuthi umzali lomzali athengele umtanakhe lelo bhuku. Kodwa njalo ezikolo akukwaniseki ukuthi umtwana afunde ngendlela engelawo lawa matextbooks so sisebunzimeni obukhulu sibili.”

Omunye njalo umzali wasemzini wePumula, uNkosikazi Thobekile Moyo uthi ingwalo ezile ntengo ephansi yilezo ezibophisayo ngoba zithengiswa ezitaladeni.

“Ukuze ukwanise ukuthenga ama textbook lawa yikuthi uthenge ama photocopy, kodwa esikolo bathe ngeke basikhuthaze ukuthi sithenge wona ngoba nxa abantu be ministry of education bengabhoda bethole umtanakho elephotocopy uyabotshwa wena mzali. Kodwa eqinisweni yiwo athengekayo kulalawa asema bookshop. Amabhuku onke eyi 10 ayebe ebisa USD$20 kusiya ku $30, ububi ngama bhuku lawa yikuthi i-print yakhona incane so abantwana asengakwanisa ukuwabala yilaba abakubo grade 3 kusiya phezulu. Nxa ulomtwana okugrade 1 yikuqinisela nje uthenge ama bookshop.”

Unkosikazi Racheal Tshuma olilunga le School Development Committee kwesinye isikolo uthi bakubone kufanele ukuthi bathathe inyathelo elinje.

“Siyananzelela ukuthi umumo wezomnotho wethu elizweni awumanga kuhle, kunje ama school fees akhwelile izikolo ezinengi zibiza RTGS$3000. Kodwa sikubone kufanele ukuthi abafundi bathengelwe ama textbooks abo ukuze bengasebenzisi ndawonye amabhuku ngoba abantwana bephuma ezindlini ezehlueneyo. Nxa singekela ukwenza njalo, abantwana sekungaba yibo abazamemethekisa umkhuhlane we Corona besiphathela lathi ezindlini.”

Umnumzana Taungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary uthi uyalisekela leli nyathelo lokukhuthaza abazali ukuthi bazithengele amatextbooks.

“Lapha ngumzali okuthwe athuthukise umfundo yomtanakhe, lokhu kufana lokuthi umzali abhadale indleko zesikolo kumbe athenge isigqoko sesikolo esomtanakhe.”

Inengi labazali liyakhonona ngentengo yamatextbook ngoba iphezulu kakhulu, iqalela kunkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe - RTGS$5000.

Lesi sinqumo sokuthi abazali baphoqeleke ekuthengini ingwalo sibuya njengeminye yemizamo yokwehlisa ukumemetheka kwegcikwane le Corona. Igwalo lezi zibiza madola eMelika angamatshi amabili $20 kulabo abazibhala ngokungekho emthethweni.

Kodwa iziphathamandla zezikolo zikhuthaza abazali ukuthenga ingwalo lezi ezitolo eziqondileyo ngoba besithi lezi ezinye zingenza abazali babantwana babotshwe ngoba zingekho emthethweni.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:40 0:00

Uzulu WakoBulawayo: I-Easter Monday Ibithule Kakhulu

Bulawayo

Amakholwa esiKristu, osomabhizimisi labantu makhaza bakoBulawayo baveza imibono ehlukeneyo ngokunanzwa kwekhefu lePhasika ngesikhathi umhlaba ubhekane lobhubhano lweCovid-19.

Inengi labosomabhizimusi bakoBulawayo bathi iPhasika yangoMvulo okweminyaka eimbili ilandelana ibithule kakhulu uma beqathanisa leminyakeni edlule.

UNkosikazi Lydia Ncube, olungisa inwele edolobheni lakoBulawayo uthi umumo lonyaka wehlukile.

“Ikhefu leEaster Monday lithule, abantu akulakukholisa okukhona lemaChurch sihamba siliqembu elincane, abantu abalamali babhadala ezikolo kuthule kakhulu kule iEaster.”

UNKosikazi Sichumile Ndlovu uvumelane loNcube.

“Lokhe kwabalamaholiday angikaze ngibone iholiday enje labasemakhaya bangcono kulathi edolobheni kunzima akukhanyi lokuthi yiholiday ukunje akukaze kubonakale iholday engelamali futhi sithwelenzima.”

USomabhizimisi uNkosazana Ratidzo Moyo yena uthi udumisa uNkulunkulu lobanje bekunzima.

“Iholiday leyi idakiwe akulalutho abathengayo abakho, ukudla kuyadula yonke into nje yakhona ayikhanyi ikhefu leli alifani lamanye sibonga ukuba besidumisa uNkulunkulu kodwa asimdumisanga ngendlela esiyijwayeleyo yokuthi abantu bayalala emachurch lobanje bekungacaci kodwa Siyabonga uNkulunkulu.”

Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Abigirl Khuphe uthi ikhefu ulidlalele ekhaya labemuli kodwa bebelandela iziqondiso zeCovid-19.

“Ieaster siyidel kahle sibili sikesathola isikhathi sokuphumula emsebenzini siyevakatshela abadala ekhaya sadla ihlobo sabonana ukuba siyaphila bekumnandi. Ekuhambeni kwethu besinanza imilayo yeCovid-19 besihamba ngoPlumtree Road basehlisile ezimoteni besihlola umkhuhlane weCovid- sihambe kuhle sibili saphenduka kuhle lamhlanje.”

UMnu Victor Tavengwa uthi lonyaka iEaster abenelisanga ukuyinanza ngendlela eqondileyo.

“Isikahthi SeEaster siqakatheke kakhulu ngoba yiso isikhathi esikhumbula ukufa lokuvuka kukaKristu. Lonyaka kubeyinkinga ukulandela zonke indlela zokunanza lolusuku ngenxa yeCorona.”

Lonyaka ngumnyaka wesibili ikhefu lePhasika linganzwa ngendlela amakholwa esiKristu afuna ngakhona kulandela ukuqhamuka kobhubhano lweCovid-19 emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabawe, okusuke kwaphazamisa inhlelo ezinengi.

Amakholwa esiKristu ananze lelikhefu besezindlini bengayanga ezinkonzweni zabo ngoba inani elivunyelwe nguhulumende ukubuthana ezinkonzweni ngokuyekethiswa kweziqondiso zeCovid 19 Lockdown, liphansi kakhulu.

Inengi labantu belilandela inkonzo zokunanza iEaster Monday enkundleni ezehlukeneyo zebulenjini ngoba bekuvunyelwa abantu abangamatshumi amahlanu kuphela ukuba babuthane.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:24 0:00

Ukwengezelela

XS
SM
MD
LG